จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา .- ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 30 รายการ 30 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห. 96/2561 จ้างเหมาโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ 25 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.93/2561 เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กปภ.ส่วนกลาง) จำนวน 22 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 3 ปี 14 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ที่ 1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ 8 ม.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมารถยนต์โดยสารตู้ปรับอากาศ บริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ส่วนกลาง) สายที่ 3 คันที่ 2 จำนวน 1 คัน 26 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-21/2562 งานจ้างหน่วยงานภายนอก จัดพิธีเปิด ส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 1/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 27 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 2/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านกว้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 14/2562 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 15 พ.ย. 2561
กองจัดหา - โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรม/เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/3/2562 งานก่อสร้างรั้วให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 12 พ.ย. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ว่าการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 4/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 5 พ.ย. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 5,561 ตัน พร้อมขนส่ง 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน 4/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสวนขนุน-มะเดื่อทอง ม.10 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน 3/2562 งานวางท่อขยายประปา บริเวณถนนดอนใจดี-ทุ่งกลาง ม.8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 ต.ค. 2561
กองจัดหา 20092561 จ้างเหมาบริการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.43/2561 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 33,963.10 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 9 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-27/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 31 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.85/256 จัดซื้อโครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานนท์ ช่วยพิทักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 18 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเขมราฐ - งานปรับปรุงและต่อเติมศาลาชุมชนแปลง 1 บ้านดอนชาด ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ (น.ปทุมราชวงศา) 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 29/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)ติดตามทวงหนี้ค่าน้ำค้างชำระ(แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร)ตัดมาตรค้างชำระและประสานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 19 ก.ย. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสื่อสารองค์กร อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 14 ก.ย. 2561