จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๙๘ ถัง (๕๐ กิโลกรัม/ถัง) 18 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 30/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด หน่วยบริการนายาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 5 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.6/2564 จ้างเหมางานซ่อมแซมฝาถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 5 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/28/2565 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ครั้งที่ 2) 29 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/25/2565 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (รองรับ GECC) 21 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/22/2565 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 1,060,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/64/2565 งานจัดทำกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๒ 5 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาสวรรคโลก ป.4/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อหน้าโรงเรียนอนุบาลไทยธัญญานุกุล ถึง ร้านกาแฟคลองมะพลับ หมู่ 4 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/37/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าร้านไหมไทยขายเหล็ก ถนน ชุมแพ-ภูเขียว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 30 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/42/2565 งานเสริมแรงดันน้ำทางหลวงหมายเลข 2291 (บริเวณหอถลา) ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 30 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/43/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยนายกวิชัย ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน บ้านโนนสาธร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 30 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/53/2565 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กปภ.สาขาธัญบุรี 23 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/44/2565 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาชัยภูมิ สถานีผลิตน้ำหนองสังข์ - นิเวศรัตน์ และหน่วยบริการบ้านค่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (แม่ข่าย,น.บ้านค่าย) 17 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/61/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 17 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-019/2565 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและแก๊สคลอรีนระบบผลิตและสร้างโรงจ่ายแก๊สคลอรีนที่ สถานีสูบน้ำดิบ และสถานีผลิตนางเลง กปภ.สาขากบินทร์บุรี (ครั้งที่ 2) 10 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 9 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-014/2565 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี(พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 - 31 ก.ค.66 2 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/36/2565 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.4/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านพักตำรวจหนองเบน ตำบลหนองเบน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2) 1 มี.ค. 2565
กองจัดหา - ยกเลิกแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กปภ.ข.4) 23 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/30/2565 จ้างงานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/31/2565 จ้างงานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/10/2565 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 21 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/11/2565 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 21 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/62/2565 ขุดสระพักตะกอน หน่วยบริการบ้านกรวด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย (น.บ้านกรวด) 11 ก.พ. 2565