จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/55/2564 ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ผจก. 2 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-24/2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโรงเก็บพัสดุ ขนาด 7x12 เมตร และถนนคอนกรีต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เม.ย. 2564
กองจัดหา หนังสือเชิญชวน ลว. 10 มีนาคม 2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรของ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 93/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านเบญจวัลย์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 1 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 - โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/92/2564 โครงการจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร และพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖ จำนวน 22 สาขา (จัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่) 31 มี.ค. 2564
กองจัดหา - กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2 ชุด 30 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 - งานก่อสร้างงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ./ซม. เป็น 150 ลบ./ซม. สถานีผลิตน้ำดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 26 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.14/2564 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1/2564 ประกวดราคาซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-21/2564 โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 24 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.10/2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-20/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-060/2564 งานประสานท่อส่งน้ำสถานีจ่ายน้ำพานทองไปสถานีจ่ายน้ำบางทราย เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาชลบุรี(พ) 22 มี.ค. 2564
กองจัดหา - งานเช่าใช้ระบบ Cloud Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/91/2564 งานวางท่อจากสระพักตะกอนไปหอแบ่งน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 กปภ.ข.3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 85/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 9 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.2/2564 ซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านฉาง 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/63/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย, น.ภสิงห์, น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/76/2564 งานปรับปรุงหน้าธนาคารออมสิน ถึง แยกบ้านโนนสวรรค์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ม.3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (แม่ข่าย) 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสามเหลี่ยม ๑ หมู่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/69/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (สถานีผลิตน้ำบึงโน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/13/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อที่ ถนนโชตนา ตั้งแต่หน้า กปภ.สาขาฝาง ถึงบริเวณสี่แยกขัวเจ้ทา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 24 ก.พ. 2564