จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-21/2562 งานจ้างหน่วยงานภายนอก จัดพิธีเปิด ส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 1/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 27 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 2/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านกว้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 14/2562 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 15 พ.ย. 2561
กองจัดหา - โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรม/เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/3/2562 งานก่อสร้างรั้วให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 12 พ.ย. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ว่าการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 4/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 5 พ.ย. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 5,561 ตัน พร้อมขนส่ง 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน 4/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสวนขนุน-มะเดื่อทอง ม.10 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน 3/2562 งานวางท่อขยายประปา บริเวณถนนดอนใจดี-ทุ่งกลาง ม.8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 ต.ค. 2561
กองจัดหา 20092561 จ้างเหมาบริการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.43/2561 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 33,963.10 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 9 ส.ค. 2561
กองจัดหา กจห.85/256 จัดซื้อโครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานนท์ ช่วยพิทักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 18 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเขมราฐ - งานปรับปรุงและต่อเติมศาลาชุมชนแปลง 1 บ้านดอนชาด ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ (น.ปทุมราชวงศา) 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 29/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)ติดตามทวงหนี้ค่าน้ำค้างชำระ(แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร)ตัดมาตรค้างชำระและประสานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 19 ก.ย. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสื่อสารองค์กร อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 14 ก.ย. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาจัดไม้ประดับพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 24 เดือน (ครั้งที่ 2) 12 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.65/2561 งานเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 31 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/62/2561 งานก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักโครงสร้าง คสล. อาคารคอนกรีต ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) (สถานีจ่ายน้ำหนองแวง) 30 ส.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (ส่วนกลาง) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 28 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 44/2561 โครงการปรับปรุงสำนักงานเก่า 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 34/2561 จ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว 20 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 41/2561 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ้านพักอาคารชั้นเดียว อาคารไม้ 2 ครอบครัว 20 ส.ค. 2561