จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำและวัสดุที่ชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายวิศิษฏฺ์ วัฒนะน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-07-08 15:12:13
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563