จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาค ขนาด 14 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
วงเงินงบประมาณ :
784,476.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
630.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายวิศิษฏฺ์ วัฒนะน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-17 16:26:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 เม.ย. 2563