จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสตูล
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
จำหน่ายข้าวสาร จากกรณีท่อส่งน้ำประปา PVC ขนาด 400 มม. แตกฉุกเฉิน ทำให้น้ำประปาไหลเข้าร้านขายข้าวสาร เลขที่ 117 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล จำนวน 61 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสมยศ รุ่งเรือง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-12 15:49:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 มิ.ย. 2563