จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อจากแหล่งน้ำดิบ (จุดที่ 1) บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
3,755,466.74 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,554,240.40 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-11 16:52:58
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2563