จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อจากแหล่งน้ำดิบ (จุดที่ 2) บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
2,052,454.74 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,044,926.22 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-11 16:46:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 เม.ย. 2563