จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานรื้อย้ายท่อ ขนาด 900 มม. จำนวน 2 เส้น บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ปลวกแดง-แม่น้ำคู้ กม.13+750 (สี่แยกมาบเตย) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินงบประมาณ :
3,983,927.79 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,624,938.98 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-11 16:37:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 เม.ย. 2563