จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระตำหนัก กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
2,021,078.06 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,021,078.06 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-11 15:33:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563