จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวัฒนานคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 23 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
ก้องตะวัน ดาทา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-06 19:49:53
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 มิ.ย. 2563