จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมระบบกรองน้ำและเปลี่ยนกรวดทรายกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
วงเงินงบประมาณ :
270,710.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
270,710.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-02 16:48:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 มิ.ย. 2563