จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาธัญบุรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท พูนพานิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณ หมู่ 19 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
วงเงินงบประมาณ :
1,480,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,480,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวนริสา ปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-01 14:17:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2563