จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้าย สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ กปภ.สาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณ :
174,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
174,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-01 13:55:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2563