จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแพร่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อประปา ให้กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
วงเงินงบประมาณ :
942,768.30 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
940,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
วัชรีรัตน์ แสงจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 17:05:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2563