จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบุรีรัมย์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายประปาจากจุดสิ้นสุด หมู่ที่ 3บ้านสะแกซำ ถึงจุดสิ้นสุดตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณ :
1,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,000,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายวิวัฒน์ สุรินทรานนท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 18:31:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 พ.ค. 2563