จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณ :
206,849.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
206,849.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 14:53:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563