จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านโตนด หมู่ 9 บ้านพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
วงเงินงบประมาณ :
3,274,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,271,915.17 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-27 17:46:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2563