จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการงานติดตั้งเครนรางจุดสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง กปภ.สาขาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
1,878,920.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,878,920.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-27 16:43:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2563