จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง บริเวณซอยบ้านตาเยื้อน บ้านตีนเขา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
163,542.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
163,542.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-27 14:46:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2563