จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างเสากันซุงโรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
1,603,930.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,603,930.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-27 09:02:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2563