จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายอำนวย หุ่นลำภู ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
499,291.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
499,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-26 13:54:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 พ.ค. 2563