จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางข้ามทางรถไฟบ่อตะคร้อ ที่ กม.111+200 ด้านซ้ายทาง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
วงเงินงบประมาณ :
429,070.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
429,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 16:02:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2563