จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย นฐ.5052 แยกทางหลวงชนบท นฐ.1021 – แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
วงเงินงบประมาณ :
293,180.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
293,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 15:56:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2563