จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานกองทุนไฟฟ้า วางท่อเข้าโครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนพยูน ซอย 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนพยูน 4 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
วงเงินงบประมาณ :
311,735.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
311,735.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:33:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2563