จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำโคกสำโรง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่
วงเงินงบประมาณ :
1,638,170.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,619,647.85 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 13:42:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 พ.ค. 2563