จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง บริเวณถนนสายเทศบาล 34/10 ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
วงเงินงบประมาณ :
162,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
162,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 12:56:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2563