จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขากุยบุรี
วงเงินงบประมาณ :
856,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
856,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 10:03:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 พ.ค. 2563