จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายพิพัฒน์ หงส์วิริยะกุล โครงการสุธาทิพย์ ทุ่งเสา ซ.1 ถ.จันทร์นิเวศน์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณ :
205,004.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
203,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 13:28:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563