จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายกนิษฐ์ แก้วสว่าง ซ.3 บ้านปลักธง ถ.ปลักธง-ควนลัง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณ :
329,809.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
329,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 13:12:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563