จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.เดอบราเธอร์ บียอนด์ ลิฟวิ่ง ม.3 ถ.ศรีรัตนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณ :
186,124.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
186,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 13:01:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563