จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 6 ชุด รวม 12 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
418,166.70 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
418,166.70 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 11:46:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 พ.ค. 2563