จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครพนม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างงานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดที่ดินเลขที่ 83526 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
วงเงินงบประมาณ :
176,968.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
153,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางธีรนุช หนองแส
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 15:51:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563