จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างท่อระบาย บริเวณเลยร้าน 3A เมทัลชีท ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
วงเงินงบประมาณ :
218,036.04 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
218,036.04 บาท
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 13:41:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563