จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สาย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.สาขาแม่สาย และหน่วยบริการแม่จัน
วงเงินงบประมาณ :
891,310.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
891,310.00 บาท
ผู้บันทึก :
สุรเชษฐ์ อุตรพงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 11:05:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2563