จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มและทดแทนในห้อง EIC (ครั้งที่ 3)
วงเงินงบประมาณ :
965,140.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
965,140.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 10:40:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2563