จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง
วงเงินงบประมาณ :
2,809,820.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,809,820.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 15:22:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2563