จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรขนาด ๓๐๐ มม. ชนิด Electromagnetic มาตรรับน้ำจาก กปภ.สาขานครนายก - กปภ.สาขาบ้านนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา
วงเงินงบประมาณ :
613,789.46 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
597,974.35 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 14:21:38
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2563