จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
รายงานขอซื้อ วัสดุสำนักงานมาตรฐาน ครั้งที่ 2 จำนวน 2 กลุ่ม
วงเงินงบประมาณ :
388,085.45 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
388,085.45 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 16:26:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563