จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำใหม่ กปภ.สาขาแม่ขะจาน (น.วังเหนือ)
วงเงินงบประมาณ :
1,698,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,137,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 16:33:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2563