จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
3,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,000,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-26 09:35:09
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 พ.ค. 2563