จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซื้อ Ultrasonic Flow meter (Mobile Type) จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
497,550.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
497,550.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-12 15:21:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2563