จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสถานีร่อนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
วงเงินงบประมาณ :
395,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
395,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิภาพร โมกแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-07 16:26:16
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 เม.ย. 2563