จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพวง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 63 - มี.ค. 63
วงเงินงบประมาณ :
547,550.10 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
547,550.10 บาท
ผู้บันทึก :
นางสุนทรี เทียนพลกร้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-30 16:27:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563