จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานโครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API ปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณ :
800,360.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
800,360.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 10:28:09
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2563