จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงท่อสะพานเขาแรด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
วงเงินงบประมาณ :
116,630.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
116,630.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-29 17:16:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 เม.ย. 2563