จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพะเยา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบ้านพักพนักงานของคลังพัสดุไฟฟ้าพะเยา ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วงเงินงบประมาณ :
260,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
260,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
หนึ่งฤทัย ใจยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-28 16:25:58
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563