จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเพชรบุรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.2563-มี.ค.2563)
วงเงินงบประมาณ :
4,578,364.80 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,578,364.80 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.ราตรี ศรีศิริเล็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-27 09:50:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2563