จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวสาฟิตรี นาแว 49/37 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
วงเงินงบประมาณ :
158,539.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
158,539.00 บาท
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 14:14:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563