จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาสตูล
วงเงินงบประมาณ :
593,850.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
593,850.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 11:12:53
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 เม.ย. 2563