จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่ายจ่ายทุ่งทะเลหลวง กปภ.สาขาสุโขทัย
วงเงินงบประมาณ :
834,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
834,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-02 08:47:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 มิ.ย. 2563