จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สาย อ.บ้านฉาง-ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ช่วง กม.1+000 -กม.5+700 (ระยะที่ 2) กปภ.สาขาบ้านฉาง
วงเงินงบประมาณ :
25,752,123.35 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
25,752,105.47 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-19 12:17:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563